Skyformasjonane på San Fransisco sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei

Rolf Theil

I denne boka tek Rolf Theil oss med på ei språkleg og antroplogiske rundreise over heile jordkloden.

Mandarin, dyirrbal, nordsamisk, algonkisk, fulfulde, jiddisk og indianarspråk er berre nokre av språka vi møter, og forfattaren viser oss kor ulike – men også kor like - språk kan vere.

Alle menneskelege språk gjer oss i stand til å snakke om kva som helst og uttrykke det som er viktig for oss. Samstundes fortel språket vårt om korleis vi tenkjer, kva vi omgir oss med, kva som betyr noko for oss, om kulturen vår generelt.

Visste du til dømes kor "lett" det er å vere høfleg for koreanarane? I koreansk har dei nemleg seks ulike måtar å seie ”du” på, alt ettersom kven som blir tiltala. Vi synest vår teljemåte må vere den mest logiske, men det er mykje enklare å telje til tjue på kinesisk! Jeger- og samlarkulturen pirahã har på si side ikkje talord i det heile tatt, men klarer seg med dei tre mengdekategoriane ”få”, ”nokre” og ”mange”. At ulike kulturar har ulike ord for ting er kanskje ikkje ukjent for oss, men Rolf Theil let oss her møte begrep og uttrykk som vi knapt klarer å førestelle oss – og som dermed set vårt eige språk og tankemønster i nytt lys.

Frå Bokmeldingar

"Skal du lesa ei av språkbøkene i haust, bør du lesa boka åt Rolf Theil. "
Klaus Johan Myrvoll , Dag og Tid


ISBN: 9788252169997

Kategoriar: Fakta og dokumentar, Rolf Theil

Emneknagg: 2007, Innbunden,

Sjanger: Språk og litteraturMeir frå Rolf Theil