Skolen som forsvann

Jon Hustad

I følgje Jon Hustad har ikkje Noreg lenger ein skole i den opphavlege meininga av ordet. I staden har vi fått ei samanblanding av kulturradikalisme, sosialdemokrati og såkalla ��progressiv pedagogikk��.

Resultata viser seg no i form av svake resultat blant elevane, dårleg læringsmiljø med mykje uro i klassane, mindre rekruttering til skolen og ein lærarstand som har mista mykje av motivasjonen. Formålet med boka er å vise kvifor vi har hamna i denne situasjonen, og peike på kva som bør gjerast annleis i framtida. Forfattaren har undervisningsbakgrunn, og dei siste åra har han markert seg som ein skarp samfunnsdebattant med evne til både å engasjere og provosere.


ISBN: 9788252160901

Kategoriar: Jon Hustad

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Jon Hustad