Skaff deg eit liv!

Stephen J. Walton

Nominert til Brageprisen 2008

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2008Kva kan vitast om eit liv? Kva skjer når ein biograf prøver å skaffe seg eit liv, det vil seie livet til ein annan person?

Skaff deg eit liv! handlar om biografisjangeren. Mens interessa for og salet av biografiar har auka jamt dei siste åra, har ikkje teoriane om sjangeren utvikla seg like sterkt. Mange meiner at biografien er inne i ein renessanse, andre at han er i djup krise. Norske biografidebattar forfell fort til moralisering om kor grensa skal gå for kva vi skal fortelje om livet til ein annan person. Men skal det finnast ei grense i det heile? Kanskje kan sjølvbiografien vise veg. Den viser iallfall tydeleg kva vi føler motstand mot å skrive om.

Det er mellom anna dette Stephen J. Walton undersøkjer i denne boka. Ho inneheld tekstar knytte til grunnleggjande spørsmål om biografien og sjølvbiografien, og spenner over tidsrommet frå 1991 til idag. Walton er kritisk til den gjengse måten å skrive biografiar på, og etterlyser meir eksperiment og nye løysingar.

Frå Bokmeldingar

"[...] uvanlig djerv artikkelsamling."
Ingunn Økland, Aftenposten

"Framfor alt skriv han som ein gud [...] ... ei fagbok som bør finnast i alle norske folkebibliotek"
Pål H. Bakka, Dag og Tid

"Tittelen «Skaff deg eit liv!» er velvalgt, og typisk for stilen i boken, full som den er av vittige spissformuleringer, selvrefleksive finter, og snertne begreper."
Ane Farsethås, Dagens Næringsliv

"Stephen J. Walton er engasjert. Jeg oppfatter ham som usedvanlig lærd, overraskende personlig, og så skriver han morsomt. Jeg har både moret meg og tilegnet meg atskillig ny kunnskap under lesningen av den nye boken hans."
Anne Cathrine Straume, NRK

"Det er en drøm at læse! [...] Hvis alle biografikritikere kunne mobilisere en kreativ trodsighed, der er halvt så produktiv, befriende og animerende som Stephen J. Waltons, ville det biografiske felt se ganske anderledes ud."
Signe Lindskov Hansen, Prosa


ISBN: 9788252174373

Kategoriar: Alle bøker, God pocketsommar!, Pocket, Stephen J. Walton

Emneknagg: 2009, Pocket,

Sjanger: Sakprosa


Meir frå Stephen J. Walton