Sex under Hitler

Anna Maria Sigmund | Øystein Rosse

Ikkje noko diktatur før Hitler hadde regulert sexlivet så mykje som nazistane gjorde. Alle midlar vart tekne i bruk for å auke den tyske befolkninga og den ariske rasen salet av kondom vart stoppa, abort hadde dødsstraff og programmet Lebensborn skulle sikre dei talrike og sunne avkom.

Ikkje noko diktatur før Hitler hadde regulert sexlivet så mykje som nazistane gjorde. Alle midlar vart tekne i bruk for å auke den tyske befolkninga og den ariske rasen salet av kondom vart stoppa, abort hadde dødsstraff og programmet Lebensborn skulle sikre dei talrike og sunne avkom.

Samstundes deltok nazileiarane i orgiar, gjerne med Førarens samtykke. Å gå på bordell var vanleg, samstundes som homoseksualitet og forhold mellom dei reinrasa og jødar sjølvsagt vart slått hardt ned på.

Den austerrikske historikaren og bestseljande forfattaren Anna Maria Sigmund har skrive eit svært fengslande og lett tilgjengeleg verk om seksualiteten i det tredje riket. Godt dokumentert får ho fram nokre av dei meir spesielle sidene ved nazi-Tyskland. Sigmund er kjent for trebindsverket om kvinnene til dei mest kjente tyske nazistane (Die Frauen der Nazis, I– III).

Frå Bokmeldingar

"Antisemittisk jødeporno og paringspåbud"
,

"[...] svært inspirert og kyndig historieskriving [...] fakta som vil både forbløffe og underholde [...] mer juicy enn årets Beevor, skulle jeg tro."
Torgrim Eggen, Klassekampen

Terning 5 "Anna Maria Sigmunds bok er en fengslende guide gjennom en hittil ganske uutforsket del av det nazistiske, mentale landskap."
Sindre Hovdenakk, VG


ISBN: 9788252173543

Kategoriar: Anna Maria Sigmund

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Anna Maria Sigmund