Sea, say and see

Hildegunn Dale

Med dette diktmanuset viser Hildegunn Dale igjen ei forbløffande evne til å konstruere og levandegjere landskap og omgjevnader i dikta sine �� og slik setje lesaren inn i opne og sansbare rom og stemningar.

Denne samlinga innheld forståelege og handfaste scener og interiør ei hand som dyttar, ein båt på land, graset som dannar ein vegg. Og heile tida fell lyset inn på forskjellige måtar både i dei konkrete romma og i teksten. Det er ei samling med vidunderleg klare komponentar, og likevel stort rom for lesaren til sjølv å sjå og tolke kva dei forskjellige komponentane betyr.


ISBN: 9788252168433

Kategoriar: Hildegunn Dale

Emneknagg: 2006, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Hildegunn Dale