Rått og røte

Odd Egil Valderhaug | Roar Hagen

Sanne skrøner frå Sunnmøre

Den (nye) vesle, store boka om sunnmørshumoren!

Den sunnmørske humoren lever i beste velgåande og er under stadig fornying. Odd Egil Valderhaug har samla nye 160 historier frå dette eigenrådige folkeslaget og blanda dei med eigne synspunkt på kva som karakteriserer sunnmørshumoren. Forholdet til pengar er sjølvsagt eit tema hos Noregs mest kjente gniarar, men også politikarar, vêret og anna gledesløyse får sitt.

Predikanten takka for skyssen og sa: «Ja, vår herre vil løne deg.» Fiskaren såg på predikanten og svara kontant: «Ja, det kan hende det, men kanskje kan du so he så god kontakt med an, legge ut for an så lenge?»

Boka er illustrert med teikningar av Roar Hagen.


ISBN: 9788252172645

Kategoriar: Odd Egil Valderhaug

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Odd Egil Valderhaug