Quizleis

Per Egil Hegge | Sylfest Lomheim

Dette er den store spørjeboka om norsk språk (og litt om andre ��g)! Quizleis handlar om bokmål og nynorsk, dialektar og språkhistorie, framandord, etymologi og syntaks og mykje anna.

Boka er delt opp i om lag 20 kapittel som kvart inneheld 50 spørsmål.

Du kan ta for deg eitt og eitt kapittel, du kan plukke litt herfrå og litt derfrå - eller du kan lage din eigen språkquiz! Oppskrift på korleis du gjer det, finn du bak i boka. Uansett vil du ha nytte og glede av denne boka. Forfattarane er tre av dei beste i Noreg på språk.


ISBN: 9788252166316

Kategoriar: Per Egil Hegge

Emneknagg: 2005, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Per Egil Hegge