Poetens andlet

Hadle Oftedal Andersen

Poetens andlet inneheld seks ulike portrett av diktaren Olav H. Hauge som vismann, hardt røynd, virtuos, folkediktar, radikalar og ulvikje. Interessant lesnad for alle som set pris på Olav H. Hauge og hans lyrikk!

Oftedal Andersens nærlesing har resultert i ein forfriskande original gjennomgang av tema, biletbruk og stildrag i lyrikken til ein av våre mest sæmerkte og folkekjær diktarar.

Oftedal Andersen er fød i 1969, og er ein av våre yngre litteraturforskarar. Han ser ikkje på Hauge som ein samtidsforfattar, men set både poeten og hans samtid inn i eit idehistorisk perspektiv. Hauges mange sterke og klare enkeltdikt blir likevel gåtefulle når Andersen nærles dei og ser dei i kontrasterande innbyrdes spenn.


ISBN: 9788252159592

Kategoriar: Hadle Oftedal Andersen

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Hadle Oftedal Andersen