Per Sivle

Anders Hovden

Anders Hovden (1860 - 1943) vart det siste året han levde spurd om kva som var det største som hadde hendt han i livet. "Det var venskapen med Per Sivle", var svaret.

Per Sivle døydde på tragisk vis, 47 år gammal, 6. september 1904. Hovden skreiv då denne korte livssoga om sin beste ven. Boka kom ut første gong i 1905, og har seinare kome i fleire opplag og utgåver.

Det er ei soge om eit dramatisk diktarliv med tidleg, alvorleg sjukdom, men også ei soge om gode stunder med mange triumfar. I dikt og prosa har Sivle skapt noko av det beste og mest folkekjære i norsk litteratur.

Anders Hovden gav ut i alt 40 bøker. I ei vurdering av forfattarskapen har Halvdan Koht skrive: "En særstilling indtager hans varmtfølte Livsskildring Per Sivle".


ISBN: 9788252171778

Kategoriar: Anders Hovden

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Anders Hovden