Pax poeta

Marius Hjelle

50 forfattarar har bidratt til denne boka. Saman presenterer dei her ulike tankar om krig frå sine ulike ståstader og innfallsvinklar. Inntektene frå boka går til eit humanitært føremål.

12. februar 2003 vart erklært internasjonal dag for antikrigspoesi. Engasjerte poetar i Noreg gjekk saman under namnet "Poetar for fred", og i løpet av eit par veker vart det mobilisert til diktopplesingar i åtte norske byar. Denne boka er ei vidareføring av arbeidet og er meint å vere eit manifest for framtida frå den poetiske motstandsrørsla i Noreg i 2003. Krigen i Irak er kanskje slutt, men det er framleis meir enn 30 væpna konfliktar rundt omkring i verda. Om det er naivt å tru at poesien kan redde verda, er det eit faktum at han gjennom tidene har spelt ei stor rolle ved å opne auge og øyre, og ikkje minst spreie håp og skape debatt


ISBN: 9788252163209

Kategoriar: Marius Hjelle

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Marius Hjelle