Ord og uttrykk frå Hordaland

Gunnstein Akselberg

Akselberg om ord og uttrykk

Mannen bak det populære språkprogrammet ��Snakk med oss�� presenterer i denne boka ord og uttrykk frå Hordaland. Her finn du ord som pylsa og k��rv, kvitle, sjodna, fasidl og tyl. Både velkjende og gløymde ord er med, og opphavet til ordet, historikken, utbreiinga og variantar av uttale blir forklart.

Orda er blant anna henta frå område som mat, reiskapar og banning, og forfattaren avslører at ord ikkje er så lokale som vi ofte trur. Heile fylket er dekt, både by og bygd.

Dei lokale og regionale orda fortel om særeigne tilhøve ved natur, kultur, arbeidsliv, kvardag og høgtid, og om opplevingar, kjensler og førestellingar. Ofte viser dei til forhold som er annleis enn det vi kjenner i dag. Slik er dei ein spennande innfallsport til kulturhistoria vår og ein viktig del av identiteten vår.


ISBN: 9788252172454

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Gunnstein Akselberg

Emneknagg: 2008, Innbunden,

Sjanger: Kunst og kulturhistorie


Meir frå Gunnstein Akselberg