Olav Dalgard

Jan Olav Gatland

Ein frikar i norsk åndsliv

Olav Dalgard (1898–1980) var ein av dei mest aktive kulturarbeidarane Noreg har hatt, ein markant pioner innan film og teater. Han var ein sentral aktør i norsk kultur- og åndsliv i over 50 år, også som litterat, målmann og humanetikar.

Med ei halv stilling som dramaturg på Det Norske Teatret gjennom femti år fekk han høve til å røre seg fritt mellom institusjonar og kunstartar. Han var aktiv i sosialistiske Mot Dag, laga ni filmar, sat på Grini og i Sachsenhausen under krigen, var kritikar i fleire aviser, skreiv fleire bøker og kjempa fram teatervitskap som universitetsfag og ein offentleg teaterskule.

Biografien om Olav Dalgard er blitt ein kulturhistorisk gjennomgang av frontar, rørsler og institusjonar i det 20. hundreåret.


ISBN: 9788252178739

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Jan Olav Gatland

Emneknagg: 2013, Innbunden,

Sjanger: Biografi og portrett


Meir frå Jan Olav Gatland