Norsk historie 1914-2000

Berge Furre

Populært standardverk i norsk 1900-talshistorie. Boka viser korleis Noreg vart eit industrisamfunn, eit velferdssamfunn, eit sosialdemokratisk ordenssamfunn og eit samfunn der nyliberalismen slår igjennom. Gjennomillustrert i fargar.

Hovudvekta i denne boka ligg på den politiske historia, men forfattaren har også gitt eit bilete av eit samfunn i jamt raskare endring. Framstillinga viser korleis Noreg vart eit industrisamfunn, eit velstandssamfunn, eit sosialdemokratisk "ordenssamfunn" og eit samfunn der nyliberalismen slår gjennom.

Boka inneheld eit omfattande kapittel om nittiåra, og såleis er dette den første framstillinga av norsk historie som fører fram til tusenårsskiftet.


ISBN: 9788252151879

Kategoriar: Berge Furre, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2000, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskapMeir frå Berge Furre