Norges landbrukshistorie. Bd. IV

Reidar Almås

Band 4 av Norges Landbrukshistorie går frå første verdskrigen til i dag.

Framstillinga tek føre seg dei enorme utfordringane for landbruket frå ein situasjon der ho var sjølve modernæringa som fire av ti levde heilt eller delvis av, og til dagens landbruk med under 70 000 bønder. I tillegg til å fokusere på dei teknologiske, politiske og økonomiske endringane går bandet også grundig inn på endringar i bygdesamfunna og i levemåten til bønder og bygdefolk - korleis dei steg for steg har gått frå å utgjere ei eiga livsform til å bli ei integrert yrkesgruppe i storsamfunnet.


ISBN: 9788252160154

Kategoriar: Reidar Almås

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Reidar Almås