Norges landbrukshistorie. Bd. III

Brynjulv Gjerdåker

Band 3 av Norges Landbrukshistorie opnar med hendingane på Eidsvoll i 1814, og følgjer utviklinga i jordbrukssamfunnet fram til 1920.

Dette er ein periode med store omveltingar, og det norske landbruket blir mellom anna presentert i lys av politisk demokratisering, organisering på ulike plan, folkeauke, økonomisk utvikling, industrialisering og auka opplysning. Ein raud tråd i framstillinga er vekselvirkninga mellom det tradisjonelle og det "nye", moderne jordbruket.


ISBN: 9788252160246

Kategoriar: Brynjulv Gjerdåker

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Brynjulv Gjerdåker