Norges landbrukshistorie. Bd. I

Bjørn Myhre | Ingvild Øye

Band I av Norges Landbrukshistorie følgjer utviklinga av jordbrukssamfunnet frå 4000 f. Kr og fram til Svartedauden på midten av 1300-talet.

Landbrukshistoria blir drøfta i lys av korleis folk har brukt og organisert landsskapet utfrå skiftande naturtilhøve, teknologisk utvikling, sosial organisering og utveksling av idear. Tilnærminga er utprega tverrfagleg, med stofftilfang frå så vel arkeologi og historie som zoologi og botanikk. Framstillinga legg særleg vekt på å få fram korleis og kvifor landbruket tek etappevise steg framover.


ISBN: 9788252160093

Kategoriar: Bjørn Myhre

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Bjørn Myhre