Mens lyset endrar flatene

Eva Jensen

Undrande og leikande meditasjonar over indre og ytre rørsle.

Eva Jensens nye dikt er meditasjonar over indre og ytre rørsle. Lesaren blir med inn i det nordnorske landskapet, og med eit undrande blikk på det kjente målar Jensen gradvis ut denne geografi en side for side �� og vi tar del, gjennom poetiske bilete, kommentarar og absurde fragment.

Stilen i samlinga er på den eine sida nøktern og presis, på den andre sida kryptisk og leikande.

Dette er Eva Jensens første skjønnlitterære bok for vaksne på fem år, og såleis ei bok mange har venta på.


ISBN: 9788252171440

Kategoriar: Alle bøker, Eva Jensen, Lyrikk, drama og essay, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2008, Hefta,

Sjanger: Lyrikk, drama og essay


Meir frå Eva Jensen