Last ned omslag

Bla-i-boka

Med øksene dei haustar inn

Sigmund Løvåsen

Dikt frå kulturlandskap

Kulturlandskap, jord- og skogbruk er ramma for tekstane i Sigmund Løvåsens første diktsamling. Det handlar om å dyrke, så og hauste, om menneska som formar landskapet, og landskapet som formar menneska. Frå kvardagslege observasjonar av skogsarbeid, gards- og familieliv strekker tekstane seg langt i både tid og rom: Vi møter eika som har vandra oppover Europa gjennom tusenvis av år, og vi møter linerla på tunet, den som for litt sidan hakka på pyramidar og kamelmøkk i Egypt. Med øksene dei haustar inn plasserer lesaren tett på naturen, dyra, fuglane og årstidene. Gjennom mytestoff, draumar, observasjonar og refleksjonar stiller boka grunnleggjande spørsmål omkring vår plass i landskapet og blant dei andre artene.

Frå Bokmeldingar

«[...] Løvåsen går ikke i demonstrasjonstog med faner og utropstegn i disse diktene, men det virker sterkt likevel når han beskriver den nær sagt naturlige brutaliteten i naturen sjøl, og den kunnskapsløse eller sjølvalgte brutaliteten menneskene behandler jorda og kulturlandskapet med [...] Løvåsen drar store linjer i diktene der han drar oss med over land og hav til andre steder på jordskorpen der våre handlinger her får følger for levende liv der. Han skriker ikke høyt, men håper kanskje at noen hører likevel».
Liv Simensen, Østlendingen
Meir frå Sigmund Løvåsen