Månen den gule

Sigrid Bø Grønstøl | Mira av Mada

Dette er ei bok om voggeviser og godnattsongar frå ulike kantar av verda. Somme av dei er kjende og kjære, andre byr på spennande møte med framande kulturar. Både folkepoesien og kunstpoesien er med. Her finst bånsullar og ramser frå munnleg tradisjon, voggesongar dikta av namngitte forfattarar, og andre songar som blir brukte i leggestunda.

Målet med voggevisene er å roa barnet ned og hjelpa det til å sova. Vi roser, smigrar, skjenner og trugar. Samstundes uttrykker vi oss sjølv med synginga – vi drøymer, fantaserer, klagar og frydar oss. Ved å følgja dei ulike tema frå land til land, over kulturelle og geografiske grenser, viser forfattaren oss at voggesongane verda rundt er fascinerande like.

Stilen i boka er essayistisk og tonen personleg. Samstundes bygger forfattaren på litteraturvitskapleg, folkloristisk og psykologisk kunnskap om emnet.

Eit utval av songane er presenterte med notar og besifring.

ISBN: 9788252165548

Kategoriar: Sigrid Bø Grønstøl

Emneknagg: 2005, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Sigrid Bø Grønstøl