Kreativ med musikk

Stein Bakke

Boka gir ei innføring i korleis ein kan få barn og unge til å lage eigen musikk, med vekt på praktiske øvingar og framlegg til undervisningsopplegg.

Med hovudvekta på praktiske øvingar og framlegg til undervisningsopplegg, gir boka ei innføring i korleis ein kan få barn og unge til å lage musikk, og korleis ein kan undervise i komponering. Dessutan tar boka for seg lærarrolla og didaktikken i skapande aktivitetar.

For lærarstudentar og yrkesaktive musikklærarar i grunnskole, vidaregåande skole og folkehøgskole. Med litteraturliste og liste over faguttrykk.


ISBN: 9788252141221

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Stein Bakke

Emneknagg: 1995, Hefta,

Sjanger: Estetiske fag


Meir frå Stein Bakke