Kark

Idar Lind

Historisk roman frå ei brytningstidKark er ein roman om brytninga mellom gammal og ny tid, og etiske konfliktar i eit historisk stoff er formidla med aktualitet for vår eiga tid.

Det er den unge munken, broder Aun av Cenannus som fortel. Året er 995 og Aun har fått i oppdrag å skrive ned historia om korleis Olav Tryggvason vinn over heidenskapen i Noreg, og gir landet den rette kongen og den rette trua. På reisa nordover frå Irland blir Aun ramma av feber. Heksekunstane til ei volve bergar munken ut av sjukdommen, men Aun blir fanga inn av ein anna feber fascinasjonen for den heidenske avgudsdyrkinga og historia om den siste store heidningen, Håkon Ladejarl, og Tormod Kark, trælen som tok livet av herren sin.


ISBN: 9788252156782

Kategoriar: Idar Lind

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Idar Lind