I for internatunge

Rakel Solstad

Ei var og brutal forteljing om å vekse opp på internat

Dette er forteljinga om Elis, Arno, Frans og Máret, som alle må reise frå heimen sin for å leve og bu i utrygge omgivnader på skuleinternat, langt vekk frå familie og omsorgspersonar – og om kor stygt barn kan behandle kvarandre.

I for internatunge er eit innblikk i skulepolitikken i Finnmark på 1950- og 60-talet, då over ein tredjedel av alle barn i fylket frå sjuårsalderen blei plasserte på internat. Internatbygginga var motivert mellom anna av at alle barn skulle ha skulegang, og av ønsket om å fornorske den samiske og kvenske befolkninga.

Solstad har skrive ein roman med vare, sterke og brutale historier om kva det kan gjere med eit menneske å vekse opp under ei slik emosjonell omsorgssvikt.


ISBN: 9788252198300

Kategoriar: Kommande bøker, Rakel Solstad, Romanar og noveller, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2019, Kommande,

Sjanger: Romanar og noveller


Meir frå Rakel Solstad