Handbok i moral

Epiktet | Bjarne Skard

Epiktets Handbok i livskunst er ein klassikar i filosofihistoria. Ein grunntanke hos Epiktet er at vi ikkje skal uroe oss for ting vi ikkje kan gjere noko med. Det er ikkje hendingane rundt oss som verkar inn på oss, men tankane våre om desse hendingane.

Kunsten er å vinne sjelefred gjennom å godta ting slik dei er, og gjennom sjølvstendig tenking, fornuft og trening av indre styrke ta styring over oss sjølv. I staden for å streve etter ære, anerkjenning og eigedom bør vi heller søkje mot dei grunnleggjande dygdene visdom og sjølvkontroll, mot og rettferd. Slik kan vi realisere ”det gode liv”.

Filosofen Jon Hellesnes har skrive innleiing til boka.

ISBN: 9788252172157

Kategoriar: Alle bøker, Epiktet, Fakta og dokumentar

Emneknagg: 2008, Innbunden,

Sjanger: Kunst og kulturhistorie


Meir frå Epiktet