Einar Førde

Tor Obrestad

Biografien om den markante og allsidige politikaren og kringkastingsmannen Einar Førde, som døydde i 2004.

Tor Obrestad teiknar eit bilde av eit menneske med rike evner og mangfaldige kunnskapar, sterkt konkurranseinstinkt og stort vidd. Forfattaren fortel om Førdes barndom og ungdom i Høyanger, studieår og idrett i Oslo, stortingsperioden, tida som kyrkje- og undervisningsminister og kringkastingssjef. Førdes rolle som premissleverandør ved utforminga av Arbeidarpartiets politikk og norsk mediepolitikk blir inngåande analysert, og rolla hans i sentrale stridsspørsmål blir drøfta

Frå Bokmeldingar

"Den fascinerande soga om den framfusne guten frå Høyanger som reiste ut av bygda for å verta til noko stort her i verda ... fram veks bautaen over ein målmedveten sogning som fekk gjort noko både som politikar og NRK-sjef ... eit velskrive portrett"
Harald Stanghelle, Aftenposten

“Førde har etterlatt seg anekdoter nok til flere bøker - og bare sitatene alene gjør denne verdt å lese”
Ane Farsethås, Dagens Næringsliv

"Mye mer enn en minnebok ... Det er grundige, saklige bøker Einar Førde har fått etter seg."
Lasse Midtun, Morgenbladet


ISBN: 9788252169720

Kategoriar: Fakta og dokumentar, Tor Obrestad

Emneknagg: 2007, Innbunden,

Sjanger: Biografi og portrettMeir frå Tor Obrestad