Dropar

Oskar Stein Bjørlykke

Dropar er ein roman om korleis opplevingar i barndommen pregar forholdet til andre menneske, i parforhold og arbeidsliv. Romanen utforskar ein krisetilstand i eit menneskeliv og viser kva som kan skje når etablerte sanningar om fortid og framtid blir sette på prøve.

Hovudpersonen er Andreas. Han har levd lenge saman med Kathi, som han møtte i studietida i Sveits. Eit velordna, arbeidsamt liv eit harmonisk samliv i det ytre, men som denne våren brytest mot splittande og oppløysande krefter. Andreas fryktar at han er sjuk, og opplevingar i barndommen kastar skuggar over livet her og no.


ISBN: 9788252156706

Kategoriar: Oskar Stein Bjørlykke

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Oskar Stein Bjørlykke