Det svarte sløret

Nathaniel Hawthorne | Grethe Fosse

Utvalet av noveller i denne boka spenner over ein tjueårsperiode i forfattarskapen, frå Dei dødes koner (1832) til Ethan Brand (1850). Tema som gjentek seg i desse novellene er �� som elles i Hawthornes forfattarskap �� synd og straff, skuld og skam, og mystiske spørsmål som ikkje får svar.

Hawthornes forteljingar handlar kanskje djupast sett om problema menneska har med å sjå kvarandre. Og ikkje minst, som i den siste novella i dette utvalet, Ethan Brand, kor vanskeleg det er for oss å sjå inn i våre eigne hjarte. Når denne manglande evna til å sjå og forstå får blande seg med redsle og overtru, kan vi gjerne seie at vi har eit ekstrakt av stemninga frå desse novellene. Ein lesar vil finne at det er eit stort spenn i forteljingane til Hawthorne, ein motsetnad mellom den store forteljargleda hans og det ofte tragiske innhaldet.


ISBN: 9788252161991

Kategoriar: Nathaniel Hawthorne

Emneknagg: 2003, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Nathaniel Hawthorne