De kalte oss naziyngel

Baard H. Borge

De kalte oss naziyngel er basert på eit hundretals intervju med barn av norske NS-medlemmer, og for første gong får vi no ei samla framstilling av NS-barnas historie i Noreg.

Les melding i Aftenposten, melding i Dagbladet og melding i Dag og Tid.

Boka følgjer NS-barnas vanskelege veg gjennom krig og etterkrigstid, og viser korleis krigen for mange starta då han eigentleg skulle vere over: Etter frigjeringa var omgrepet nordmann blitt synonymt med "god nordmann", mens landssvikarane og barna deira blei ei utgruppe i det norske samfunnet. Kva for spor sette dette i barna? Kva slags forhold fekk barna til foreldra sine og det dei stod for under krigen? Korleis gjekk det med barna i ungdomsår og inn i vaksen alder? Korleis har NS-barna det i dag?

"De kalte oss naziyngel" kastar eit nytt og ubehageleg lys over vår eiga krigs- og etterkrigshistorie.


ISBN: 9788252160215

Kategoriar: Baard H. Borge

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Baard H. Borge