Leit og finn i Vrimleby. Haust.

Rotraut Susanne Berner

Vrimleklassikarane i ny drakt

«Kva er det der?» I desse nye variantane av dei populære vrimlebøkene vrimlar det av svar: «eit postbod, eit lokomotiv, ein rev ...» I vrimleverda kan du på ein leiken måte lære kva ting heiter, og korleis namna blir skrivne. Bli med på oppdagingsferd!


ISBN: 9788252198928

Kategoriar: Alle bøker, Rotraut Susanne Berner

Emneknagg: Nyheit, Vrimlebok, Vrimleby

Sjanger: bildebok


Meir frå Rotraut Susanne Berner