Blomar frå Galilea

Israel Shamir | Hans Olav Brendberg

I Palestina møtest tre av dei store, kulturelle kontinentalplatene. Eit møte prega av jordskjelv, hat, vald, undertrykking og motløyse. Den israelske forfattaren Israel Shamir ser med friske auge på den nye verdsordenen frå denne smeltedigelen.

Han legg ikkje skjul på at det ser mørkt ut, ikkje berre for det heilage landet. Men samstundes peikar han på ein veg ut av trøystesløysa. Det heilage landet kan igjen bli eit førebilete for brorskapen mellom menneska – i staden for eit utstillingsvindauge for idear om overmakt, umenneskeleggjering og dominans. Shamir er ein glitrande og høgaktuell essayist med ein viktig bodskap.


ISBN: 9788252161113

Kategoriar: Israel Shamir

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Israel Shamir