Last ned omslag

Bla-i-boka

Blø meg sakte ut

Endre Tveit

Einsemd i mørker og lys

Blø meg sakte ut fortel om eit eg som ikkje lenger kjenner seg i kontakt med verda rundt seg. Faren døydde nyleg, og mora har gått inn i ein sorgprosess som kjennest kvelande og framand.

Forteljaren grundar over kjenslene rundt tapet og søkjer nærleik i nye stader og nye ting for å erstatte den manglande morsfiguren. Byen står som ramme rundt forteljinga, som noko både kjend og ukjend.

Samlinga rører ved emne som depresjon, angst, framandgjering og avmakt, men rettar òg blikket mot empati, menneskeleggjering og ein liten kjerne av von.

Frå Bokmeldingar

«Debutant Endre Tveit styrer unna det banale i sin diktsamling om angst, ensomhet og depresjon. [...] Stien Tveit geleider oss inn på, er nemlig full av oppsiktsvekkende vendinger og spennende sidespor. Det er en sti som det er umulig å se seg tilbake på; forfatteren skaper en leseropplevelse hvor man rives med, på fortellerstemmens premisser. Én ting er de kraftfulle skildringene, men like viktig er hvordan hele boksiden trekker i leseren. [...] Leseren har ikke annet valg enn å henge med.» Aksel Rogstad, UniversitasMeir frå Endre Tveit