Bernt Støylen

Olga Støylen Runde

Biografi om Bernt Støylen

Bernt Støylen (1858��1937) var ein av dei mest markante norske kyrkjemenn i dei første tiåra av 1900-talet. Med oppvekst på Kvamsøy på Sunnmøre fekk han tidleg sans for å nytte nynorsk i skrift og tale, han gav ut Norske døbenavne, Norske barnerim og leikar, fleire preikesamlingar og redigerte landsmålsutgåvene av Nordahl Rolfsens lesebøker. I Nynorsk salmebok (1925) står han bak 62 eigne og 139 omsette salmar.

Etter år som kapellan i Bergen, sjømannsprest i Cardiff og frå 1895 styrar ved Notodden lærarskule vart han i 1903 lærar og professor ved Det praktisk-teologiske seminar, og 1908–1911 medlem av Kyrkjekommisjonen. I 1913 vart han kalla til biskop i Kristiansand, der han verka til 1930. Med sin friske og folkelege stil var han svært omtykt.

Støylen var sterkt engasjert i fråhaldssak og misjon og arbeidde for ei fri folkekyrkje. Han var ingen radikal teolog, men fekk ei sentral rolle i den såkalla ordinasjonsstriden i 1923, då han tok på seg å vigsle den liberale Jens Gleditsch som biskop. Indremisjonen, med professor Ole Hallesby og sokneprest Johan M. Wisløff i spissen, sette i gang boikott av Støylen, noko han livet ut opplevde som urettvist.

Frå Bokmeldingar

"Presten som samla barnerim"
,

"[...] godt og innsiktsfullt"
Jan Inge Sørbø, Stavanger Aftenblad


ISBN: 9788252166477

Kategoriar: Olga Støylen Runde

Emneknagg: 2008, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Olga Støylen Runde