Åtte moderne no-drama

Yukio Mishima | Anne Lande Peters

Yukio Mishima (1925-70) blir av mange i dag sett på som den største japanske forfattaren i det 20. hundreåret. No-teater er ei stilisert form for teater der alle unødige rørsler og ord er tekne bort.

I sine åtte moderne no-stykke har Mishima teke utgangspunkt i klassiske no-stykke, og modernisert dei. Dei moderne no-stykka er vestleg orienterte i den forstand at dei har noko av det vi i dag søkjer i teaterstykke, det som får oss til å stille spørsmål ved våre eigne liv. Men dei har òg det draumeaktige og det vakre døden, kjærleiken og venleiken. Omsett frå japansk av Anne Lande Peters


ISBN: 9788252165470

Kategoriar: Alle bøker, Lyrikk, drama og essay, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2005, Hefta,

Sjanger: Lyrikk, drama og essay


Meir frå Yukio Mishima