Last ned omslag

Bla-i-boka

Å våga seg ut i ord

Helge Torvund | Maria Børja

Leksjonar, dikt og poetar frå ti år med poesi på nett

Gjennom ti år har Diktkammeret vore ein klekkje- og boltreplass for ny poesi på nettet. Kvar månad blir det posta 6000 nye dikt på Diktkammeret, og heilt sidan starten har det blitt kåra ��Månadens dikt��.

Helge Torvund har vore med og valt ut desse, og gitt dei entusiastiske og innsiktsfulle kommentarane sine. Både dikta og kommentarane er samla i denne boka.

Helge Torvund har vore med sidan starten og skrive leksjonar i diktskriving. Desse er òg samla her, og utgjer ein eigen bolk om diktarkunsten. Boka inneheld også nye intervju med nokre av dei mest aktive forfattarane på Diktkammeret.

Redaktørar er Helge Torvund og Maria Børja.Meir frå Helge Torvund