(1903–1969) er ein av Polens største forfattarar. Han debuterte i 1933 med den sprelske og sære novellesamlinga Memoarer fra en tid av umodenhet. Størst suksess hadde han med Ferdydurke (1937). Romanane og dramatikken hans var svartelista i Polen til seint på 1970-talet.