(f. 1938) er professor i sosiologi ved NTNU og har arbeidd med politisk kultur og deltaking.