Adresse Fortun 2 , 5890 Lærdal Eg bur no i Lærdal kommune og Sogn og Fjordane fylke Fødeår 1960 Yrke Forskar Bakgrunn Cand.polit - administrasjon og organisasjon, UiB 1986 Dr. polit - administrasjon og organisasjon, UiB 1996 Systemkonsulent Sparebanken Vest 1984-86 Organisasjonskonsulent Sparebanken Vest 1987-89 Forskar, gruppeleiar Vestlandsforsking 1989 (kst. dir ein periode i 1997) Styremedlem/- leiar i ulike bedrifter Kommunestyrepolitikar i Lærdal kommunestyre 1992-1995 Leiar i Lærdal idrettslag 1998