(f. 1979) er debutant. Ho har gått på Forfattarstudiet i Bø og Forfatterstudiet i Tromsø. Erstad kjem frå Rosendal.