er forskar ved Institutt for språkvitskap ved Universitetet i Tromsø.