Trond Lødøen (f. 1965). Forskar ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen, med forskingsinteresser knytt til bergkunst og steinalder – irekna religion og samfunnstilhøve. Prosjektleiar for arkeologisk oppdragsforsking og forvaltningsretta oppgåver, og har i fleire år delteke i nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt og nettverksamarbeid.