(f. 1955) er førsteamanuensis ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforsking ved SV-fakultetet, Universitetet i Tromsø.