(f.1970) er førsteamanuensis i mediesosiologi ved NTNU. Ho har særleg arbeidd med politisk kommunikasjon, offentleg opinion, politisk deltaking og mediebruk.