Tor Obrestad (f.1938) har gitt ut ei rekkje dikt, noveller, gjendiktingar og romanar og har skrive biografiar om Arne Garborg, Hulda Garborg og Alexander Kielland. Sist utgitt er Vi skal kle fjellet med menneske og våpen (2007). Søk - 13 artiklar om litteratur (2005) og Den lengste historia. Rogaland 10 000 f.Kr-1350 e (2004)