er professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Han har allmennlingvistisk bakgrunn og arbeider ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.