(f. 1958) er cand.polit. og høgskulelektor i samfunnsfag ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Ho har vore medforfattar av fleire lærebøker i samfunnsfag for grunnskulen.