(f. 1956) er forskar ved Rokkansenteret, Senter for europeiske kulturstudier og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen.