Den usynlege kona og andre forunderlege folk er ei herleg samling historier som er fulle av merkelege hendingar, påfunn, liv og latter. Jonassen bur på Sjernarøy i Rogaland.