(f. 1974) er journalist og har tidlegare m.a. gitt ut Globaliseringsboka. Ho er frå Stokmarknes i Vesterålen og bur i Bergen. I 2010 fekk ho diplom for beste utanriksreportasje frå International Reporter (IR) for Gjelda etter Yunus, som blei trykt i Dagbladet Magasinet og som også utgjorde eit av kapitla i Globaliseringsboka. Grøtan har også skrive biografi om Nelson Mandela for ungdom, og ho var redaktør for Syn og Segn i 2004–05. Den første boka om Klara, Klara kan mykje rart om klede, har også kome ut i Danmark! Grøtan vart tildelt Blixprisen 2013.