er forskar ved Uni Rokkansenteret og professor II ved Universitetet i Bergen.