Svein Tuastad er førsteamanuensis i statvitskap ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger. Han har vore aktiv på den politiske venstresida og er fotballtrenar for eit gutelag med 12- og 13-åringar.