(f. 1967) er dr.art. i historie frå Universitetet i Bergen. Han har tidlegare publisert fleire bøker og artiklar om moderniserings- og nasjonsbyggingsproblematikk.